Wawrzyny

33-dniowe Rekolekcje Maryjne Oddanie33 2022

Podołaj wyzwaniu i weź udział w Oddaniu!
Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje Maryjne w terminie: 18.05-20.06.
Wprowadzenie odbędzie się w poniedziałek, 16 maja (Msza Święta o 19:00, a po niej Konferencja Maryjna).
Terminy pozostałych konferencji: 30.05, 06.06, 13.06, 20.06.
Zakończenie Aktem Oddania 20.06 na Mszy Świętej o 19:00!