Wawrzyny

Wawrzynowe Dary

Podczas każdej Eucharystii wszyscy wierni zanoszą na ołtarz dary z którymi przychodzą, nawet jeżeli o tym nie wiedzą. U nas w duszpasterstwie podczas rekolekcji czy uroczystości chcemy by jeszcze piękniej ukazać ten gest, dary niosąc w procesji, przy czytanym w tym czasie komentarzu. I właśnie tu pojawiamy się my. Komentarz ktoś musi napisać i przeczytać a procesja sama się nie utworzy. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu z odpowiedzialnym za tę inicjatywę.

Odpowiedzialna:
Teresa Pelczar
Telefon: +48 733 335 586

Odpowiedzialny: