Sprzątanie

 

Co tydzień w naszym duszpasterstwie ma miejsce sprzątanie. Termin sprzątania jest ruchomy i informacja z terminem pojawia się w niedzielę poprzedzającą sprzątanie podczas ogłoszeń duszpasterskich oraz na fb i stronie internetowej.

Zapraszamy

Diakonia Mopa i Ścierki