Wawrzyny

Sakrament Chrztu

W naszym duszpasterstwie istnieje możliwość przyjęcia sakramentu chrztu świętego, po wcześniejszym kontakcie z duszpasterzem.

Wymagania dotyczące chrztu:

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  1. Ukończyły 16-ty rok życia.
  2. Przyjęły sakrament bierzmowania.
  3. Są wierzące i praktykujące.
  4. Są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

Potrzebne dokumenty:

  1. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii.
  3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
  4. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej.
  5. Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi.

Chrzest odbywa się w niedzielę, w czasie Eucharystii o godz. 11.