Wawrzyny

Odnowa wiary w Duchu Świętym

Seminarium Odnowy wiary w Duchu Świętym to cykl spotkań, podczas których uczestnicy będą mogli na nowo usłyszeć głoszenie prawd, które stoją u podstaw chrześcijaństwa. Posłużą ku temu wygłaszane co tydzień konferencje oraz dzielenie się swoimi przeżyciami w małych grupach formacyjnych. W ramach Odnowy przewidziana jest też wspólna modlitwa i uwielbienie. Całość jest świetną okazją, aby dzięki łasce Ducha Świętego rozpalić na nowo zapał do modlitwy i życia zgodnie z zasadami Ewangelii.

Rozważania

Odpowiedzialny:
Andrzej Tatarczuk
Telefon: +48 603 630 590

Odpowiedzialny: