Wawrzyny

Msza Święta dziękczynna za dar powołania ks. Orzechowskiego


Jesteśmy zaproszeni do Kobylina na Mszę św. w Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w dniu 4 lipca w int. dziękczynnej za dar powołania ks. Orzechowskiego. 

Miejsce uroczystości: Kobylin Plac Andrzeja Glabera 4

W programie:

13.00 – Powitanie przybyłych pielgrzymów 

13.10 – Czas na świadectwa, dzielenie się wspomnieniami.

14.00 – Eucharystia dziękczynna

Po Eucharystii przyjście ze śpiewem do Rębiechowa (pod dom Orzecha) i poczęstunek.

Zaproszenie o. Masseo – proboszcza Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku

Moi drodzy!

Ks. Stanisław – „Orzech” wiele razy i na rożne sposoby w głoszonych konferencjach odnosił się bardzo mocno do budowania swojego życia na silnym fundamencie, jakim jest Sakrament Małżeństwa. To przesłanie można określić jako jego testament.

Wiemy, że swoje powołanie do kapłaństwa rozeznał w gronie swoich najbliższych. To jego rodzice i krewni oraz przyjaciele towarzyszyli mu w jego rozeznawaniu. Kobylin był miejscem gdzie to powołanie wzrastało.

W Kobylinie, pod płaszczem Matki Bożej przy Żłóbku, która patronuje rodzinom, małżeństwom, matkom w stanie błogosławionym, małżonkom, którzy oczekują na dar pomostowa, odnajdywał siły i oparcie.

Od ponad trzech lat kościół, który jest jego parafią (gdzie znajduje się jego dom rodzinny) jest podniesiony do godności SANKTUARIUM pod wezwanie Matki Bożej przy Żłóbku. I my i On , w swoich naukach nawołujemy do modlitwy o uświęcenie rodzin i bronimy wartości rodziny.

Pragniemy zwrócić się do wszystkich osób, którym bliski jest „ Orzech” z zaproszeniem na pielgrzymkę „śladami jego powołania”, do stóp Naszej Matki, która oręduje za rodzinami.

W niedzielę 4.07 o godz. 14.00 w ogrodach klasztornych zostanie odprawiona Najświętsza Eucharystia w int. dziękczynnej za dar powołania ks. Orzechowskiego. Zachęcamy wszystkich do udziału w naszym dziękczynieniu. Po zakończonej Mszy św. udamy się pod dom rodzinny „Orzecha”. Udamy się na „mini pielgrzymkę” przez cały Kobylin, ze śpiewem. Na koniec mieszkańcy Rębiechowa, nasi parafianie, zapraszają wszystkich na poczęstunek.

28.06 to dzień jego 57 rocznicy święceń kapłańskich. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy Rębiechowa, tak jak przed laty pomagali przygotować prymicje na wiosce, tak i teraz służą pomocą. Niech Pan Wam błogosławi.

Serdecznie zapraszamy w imieniu wspólnoty parafialnej z Kobylina

Proboszcz o. Masseo

Plan uroczystości:

Data: 4.07.2021, niedziela – Pielgrzymka dziękczynna za dar kapłaństwa Orzecha

Adres: Plac Andrzeja Glabera 4, 63-740 Kobylin

W programie:

13.00 – Powitanie przybyłych pielgrzymów w Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku.

13.10 – Prezentacja z życia ks. Prałata Stanisława Orzechowskiego „ Orzecha”

Czas na świadectwa, dzielenie się wspomnieniami.

14.00 – Eucharystia dziękczynna za dar powołania „ Orzecha” w ogrodach klasztornych.

Po Eucharystii przyjście ze śpiewem do Rębiechowa (pod dom Orzecha)

i poczęstunek z okazji 57 – rocznicy prymicji ks. Stanisława

Bardzo prosimy aby osoby, które chcą pojechać do Kobylina w dniu 4 lipca na Mszę św. dziękczynną za dar kapłaństwa Orzecha zgłosiły swój wyjazd do 30 czerwca.

Zgłoszenie swojego uczestnictwa jest bardzo ważne, pozwoli to oszacować dla ilu osób należy przygotować poczęstunek.

Zgłoszenia proszę pisać na maila: stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl

lub wysłać SMS do “Kuzyna” na tel. 608 09 57 57

W imieniu Stowarzyszenia

Wisław “Kuzyn” Wowk

W imieniu Duszpasterstwa

o. Michał Serwiński