Liturgiczna Służba Ołtarza

 

 

Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». (Łk 22, 8)
Na wzór Apostołów staramy się przygotować liturgie dbając o jej zewnętrzne piękno.
„Nasze ziemskie liturgie mogą być jedynie słabym odblaskiem liturgii w niebie. Oby jednak nasze liturgie możliwie jak najbardziej ją przypominały i pozwalały jej zakosztować!” (Benedykt XVI)
Naszym zadaniem jest służyć, posługiwać, pomagać wskazując przy tym zawsze na Chrystusa obecnego pod dwiema postaciami.

Odpowiedzialni:  Mateusz Duda

Gdzie? Salka Akademicka

Kiedy? 15-20 minut przed każdą Mszą Świętą.