Wawrzyny

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». (Łk 22, 8)
Na wzór Apostołów staramy się przygotować liturgie dbając o jej zewnętrzne piękno.
„Nasze ziemskie liturgie mogą być jedynie słabym odblaskiem liturgii w niebie. Oby jednak nasze liturgie możliwie jak najbardziej ją przypominały i pozwalały jej zakosztować!” (Benedykt XVI)
Głównym celem Liturgicznej Służby Ołtarza ( w duszpasterstwie jak i każdym innym kościele ) jest dobrowolna posługa przy ołtarzu podczas Mszy Świętych oraz nabożeństw. Celem zaś każdego ministranta jest ułatwienie, upiększenie oraz pomoc w sprawowanej liturgii. Jednocześnie stwarza szansę odnalezienia swojego miejsca we wspólnocie kościoła (nie tylko miejsca do siedzenia)

Gdzie?: Salka Akademicka
Kiedy?: 25-30 minut przed każdą Mszą Świętą.

Odpowiedzialny:
Maciek Węgielski
Telefon: +48695851785

Odpowiedzialny: