Wawrzyny

KONCERT UWIELBIENIA

Zbliża się Uroczystość Zesłania Ducha Świętego- jeden z najważniejszych dni dla chrześcijan, który kończy okres Wielkanocny.

Z tej okazji w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zapraszamy na czuwanie. Chcemy razem uwielbiać Pana Boga i modlić się o Dary Ducha Świętego. Rozpoczynamy o 20:00 koncertem uwielbienia, na zakończenie Msza Święta.

“Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4)