Wawrzyny

Muzyczni

Zadaniem Diakonii Muzycznej jest dbałość o oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej i nie tylko. Wyraża się to poprzez dobór odpowiednich pieśni, stosowną grę na instrumentach i poprawny śpiew. Głównym celem jest śpiew na chwałę Pana Boga, pomoc wiernym w pełnym przeżyciu Eucharystii i pomoc w modlitwie. Poprzez śpiew bądź słuchanie muzyki, modlimy się. Diakonia Muzyczna powinna przygotowywać oprawę muzyczną liturgii w taki sposób, aby nie odwracać uwagi od tego, co najważniejsze- od Eucharystii, ale wręcz przeciwnie- być jej integralną częścią i pomagać wiernym w skupieniu i modlitwie. A to wszystko dla Pana Boga.

Zapraszamy wszystkich śpiewających i grających do dołączenia do Muzycznych! 
Próby:
poniedziałek, wtorek, środa: 18.00
czwartek, niedziela: 19.00
Więcej informacji o próbach, repertuarze i wszelkich inicjatywach można znaleźć na naszej muzycznej grupie na Facebook’u: DA Wawrzyny – Muzyczni.

Odpowiedzialna:
Zosia Nowakowska
 +48 667 057 877