Wawrzyny

Wspólnota Magnificat

Wspólnota „Magnificat” jest zarówno częścią Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny” jak i należy do Koordynacji Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Większość osób we wspólnocie to osoby młode, w trakcie studiów, lub krótko po ich ukończeniu. Kolejne roczniki wpisują się w historię naszej wspólnoty, przejmując za nią odpowiedzialność. Misją i głównym zadaniem wspólnoty jest ewangelizacja i formacja młodego pokolenia. Cel ten realizuje głównie poprzez organizowanie – począwszy od roku 1986 – licznych edycji Kursu Animatora, Seminariów Odnowy Wiary (SOW) i “Kontynuacji” oraz rokroczny udział w Dniu Jedności Odnowy Wrocławskiej oraz Krajowym Czuwaniu Odnowy na Jasnej Górze.

Odpowiedzialny: 
Telefon: