Jak trafić?

Hmm, może przez Odnowę Wiary w Duchu Świętym lub