Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym

Wielu z nas doświadcza takich sytuacji, kiedy życie nie jest lekkie, rodzina i przyjaciele są daleko, kiedy tracisz grunt pod nogami, pojawia się depresja, a Bóg wydaje się jakby był daleko i jakby nie słyszał ukrytego wołania Twojego serca… Wydaje Ci się, że jesteś beznadziejny i wszystko traciło w życiu sens ?

 

Krótka historia z życia wzięta: młoda dziewczyna, która wydaje się być blisko Boga, chodzi co niedzielę do kościoła, poszła na pielgrzymkę, pojechała na ŚDM i Taize, słucha o. Szustaka, próbuje się modlić i czytać Słowo Boże – zewnętrznie jest postrzegana jako porządna, ale wewnętrznie… Przygniata ją codzienność, studia, praca, treningi, pośpiech, przeciętność…  Czuje się pusta, apatyczna, bez siły i energii, w chaosie. Żyje w szybkim tempie, jednak ma poczucie, jakby umierała powoli, że jej serce jest jak z kamienia..


Skąd bierze się taki stan rzeczy? Być może nawiedziła Cię jakaś nieznana choroba i nie potrafisz korzystać z darów, które otrzymałeś na Chrzcie i podczas każdej Komunii Świętej czy Spowiedzi?

 

Pan zaprasza Cię do otwarcia się na działanie Świętego Ducha, który zna nas lepiej, niż my sami i który może przemienić Twoje życie. W jaki sposób Duch Święty to robi?  Zaprasza i uczy współpracy z łaską.

 

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym. 

 

To intensywne rekolekcje w życiu codziennym, czas odnowy życia wiary, nawiązania osobistej relacji z Jezusem, otwarcia się na dary i charyzmaty Ducha Świętego, odkrycia swojego miejsca we wspólnocie Kościoła – CZAS ŁASKI. Czas duchowego EKG Twojego serca.

 

W ramach cyklu ośmiu tygodni spotkań, uczestnicy wspólnie przeżywają Eucharystię, słuchają konferencji, poznają kerygmat i wspólnie wielbią Boga przed Najświętszym Sakramentem. Na czas seminarium każdy uczestnik otrzymuje swój Zeszyt – pomoc do codziennego rozważania i modlitwy Słowem Bożym. Podczas rekolekcji uczestnikowi towarzyszy Animator, który prowadzi spotkania małej grupy, w ramach której jest uczenie się modlitwy serca i  dzielenie owocami działania Boga w życiu. 

 

FORMUŁA 

 

Seminarium tworzą trzy elementy:

 

  • modlitwa we wspólnocie – poniedziałki, od 19.oo do około 21.15
  • spotkania grupy dzielenia – raz w tygodniu, w ustalonym czasie, około 1 godziny
  • osobista praca z Zeszytem – codziennie, około 15 minut, przez 8 tygodni.

 SOW jest dla Uczestnika czasem przygotowania oraz radosnego wyczekiwania na dzień modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego, lub innymi słowy, na chrzest w Duchu Świętym. Nie jest to ani ósmy sakrament, ani “powtórka” sakramentu chrztu w wodzie. Jest to natomiast żywe i owocne doświadczenie wierzących, znane w całej historii Kościoła, a zapowiadane już przez Św. Jana Chrzciciela: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16). 

 

Szczególne ożywienie charyzmatyczne, które wystąpiło w ostatnim półwieczu w całym Kościele Katolickim na całym świecie, nazywamy “Nową Pięćdziesiątnicą”, gdyż powszechność i intensywność działania Ducha Świętego w życiu współczesnych chrześcijan jest porównywana do doświadczeń Apostołów i Kościoła pierwszych wieków.

 

 

Zapraszamy do udziału każdą osobę pełnoletnią, która ma pragnienie ożywienia, odnowienia i przemiany na drodze swojej wiary.

 

Drzwi naszej kaplicy są otwarte również dla osób (jeszcze) niewierzących, nie-ochrzczonych, nie-bierzmowanych oraz osób z innych religii czy wyznań. 

 

My, jako wspólnota Odnowy Wiary w Duchu Świętym “Magnificat” chcemy tak jak Apostołowie wyjść z naszego Wieczernika, by z odwagą, mocą i radością głosić ludziom Dobrą Nowinę. Pan Bóg pozwala odnaleźć się jako miłosierny, bliski i błogosławiący Ojciec, a różne trudności dnia codziennego w świetle Jego Słowa nabierają innej perspektywy – światła nadziei. Świadectwa osób, które przeżyły Seminarium Odnowy Życia pokazują, że jego owoce są trwale obecne w ich życiu.

 

 

Więcej o Seminarium Odnowy Wiary 
Więcej o naszej wspólnocie “Magnificat”: http://wawrzyny.wroc.pl/seminarium-odnowy-wiary-w-duchu-swietym/wspolnota-magnificat/