Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym

Chcesz odnaleźć Pana Boga?
W ostatnim czasie nieco od Niego się oddaliłeś, ale poszukujesz Go?
Chciałbyś otrzymać odpowiedzi na podstawowe i ważne pytania Kościoła Katolickiego?

Przyjdź na Bujwida i odwiedź naszą kaplicę!

Seminaria Odnowy Wiary w Duchu Świętym odbywają się dwa razy w roku (najczęściej rozpoczynają się w marcu i październiku).
Są to 8-9 tygodniowe rekolekcje, które złożone są z :

  • poniedziałkowej Eucharystii o godz. 19.00

  • konferencji mającej miejsce po Eucharystii

  • Modlitwie Uwielbienia odbywającej się po konferencji

  • scenki Teatrzyku Sztuk Spontanicznych oraz

  • spotkań w małych grupach dzielenia w innym dniu tygodnia

Po podstawowym Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym można również uczestniczyć w Seminarium Kontynuacyjnym tzw. Kontynuacja, która dotyczy już innych tematów, ale charakter spotkań jest taki sam jak na Seminarium Podstawowym.

Przydział do małych grup odbywa się z reguły na pierwszym poniedziałkowym spotkaniu.

We wspólnocie funkcjonują następujące diakonie:

  • diakonia Modlitwy Uwielbienia

  • diakonia Modlitwy Wstawienniczej

  • diakonia Teatrzyku Sztuk Spontanicznych.

Wspólnota „Magnificat” jest częścią Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. Większość z osób w niej posługująca jest również studentami. Kolejne roczniki wpisują się w historię naszej wspólnoty, przejmując za nią odpowiedzialność.

W połowie lat 80. Kardynał Gulbinowicz zleca Orzechowi zajęcie się nowymi ruchami w Kościele. Pod wpływem słów księdza Dembowskiego (późniejszego biskupa, koordynatora Odnowy w Duchu Św. W Polsce) ogniskuje on swe zainteresowania na Ruch Odnowy.

W 1986 roku w DA Wawrzyny ma miejsce pierwsze Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym prowadzone przez ówczesnego kleryka Andrzeja Siemieniewskiego (obecnie biskupa) i wspólnotę z parafii św. Michała Archanioła. Z czasem wspólnota na Bujwida sama zaczyna organizować seminaria, w których uczestniczyło już na przestrzeni tych prawie 30 lat pewnie setki osób. Przewodniczy nam niestrudzenie ks. Stanisław Orzechowski, któremu też wspólnota zawdzięcza swą nazwę. Magnificat jest bowiem ulubioną modlitwą Orzecha. Nazwa ta jest także hasłem całej posługi kapłańskiej ks. Stanisława.