Pielgrzymka Wrocławska z Wawrzynami!

Aktualności

Zapisz się do gr.12 – Wawrzynowej !

Tu zrozumiesz, czym jest kościół i wspólnota duszpasterska. Poznasz wielu wspaniałych ludzi i możemy zagwarantować Ci, że wracając z pielgrzymki będziesz innym, lepszym człowiekiem. Czy to możliwe? – Sprawdź sam i chodź z nami.
Tegoroczne rekolekcje w drodze odbędą się pod hasłem:
„VENI creator spiritus”

Zapisy do wszystkich grup:
-w Centralnym Punkcie Informacji Pielgrzymki ul. Bujwida 51w D.A. „Wawrzyny w dniach od 30.07 do 1.08.2016 w godz. od 11:00 do 17:00 w tym terminie można zapłacić za pielgrzymkę i odebrać znaczek pielgrzymkowy, kartę pielgrzyma i Vademecum.
WAŻNE!
Zapisy na pielgrzymkę do GR.12 WAWRZYNOWEJ – zaczną się od 30.07.2018
Więcej informacji można uzyskać u Mateusza Musioła: mmateuszmusiol@gmail.com

Koszty uczestnictwa w pielgrzymce w tym roku wynoszą:
Dla dzieci i młodzieży do ukończenia gimnazjum włącznie – 85zł,
Dla pozostałych uczestników – 95zł.
(w przypadku uczestnictwa powyżej trzech i więcej osób z jednej rodziny – np. brat, siostra i rodzice dla tych osób przewidziane są zniżki).
W tej opłacie pielgrzym otrzymuje: znaczek pielgrzyma, kartę pielgrzyma, Vademecum i ubezpieczenie.

Koszty uczestnictwa ze wspólnym żywieniem w grupie 12.: to 90 zł (nie podlega zniżkom).
W tym wariancie uczestnik płaci – koszt pielgrzymki 95 zł lub mniej – ze zniżką, plus 90 zł za wyżywienie.
Pozostałe bez zmian – w przypadku uczestnictwa powyżej trzech i więcej osób z jednej rodziny – np. brat, siostra i rodzice dla tych osób przewidziane są zniżki.
W tej opłacie pielgrzym otrzymuje: znaczek pielgrzyma, kartę pielgrzyma, Vademecum i ubezpieczenie.

Na czas trwania pielgrzymki (2.-10.08.2018) każdy uczestnik jest potencjalnie ubezpieczony w ramach NNW – świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu na kwotę 10 tys. złotych. Warunkiem uzyskania ubezpieczenia jest posiadana i podpisana aktualna KARTA PIELGRZYMA oraz podanie danych osobowych na liście uczestników pielgrzymki (czyli formalne zapisanie się w parafii, u przewodnika lub w informacji pielgrzymkowej).

Koszty dla osób idących jeden lub kilka dni to:
1 DZIEŃ = 17 ZŁ, 2 DNI = 27 ZŁ, 3 DNI = 37 ZŁ, 4 DNI = 47 ZŁ, 5 DNI = 57 ZŁ, 6 DNI = 67 ZŁ, 7 DNI =77 ZŁ
W tym wariancie pielgrzym otrzymuje znaczek i kartę pielgrzyma

UWAGA POTRZEBNA TWOJA POMOC!
Abyśmy mogli wyruszyć w drogę i bezpiecznie dotrzeć na Jasną Górę potrzebujemy Twojego wsparcia.

Jeśli zechcesz, możesz pomóc w organizacji grupy jako:
1. porządkowy – to osoba, która na trasie dba o porządek
2. bagażowy – to osoba, która dba i pilnuje bagaży grupy
3. medyczny – to osoba, która dba o zdrowie pielgrzymów w naszej grupie
4. osoba do pomocy w kuchni pielgrzymkowej

WAŻNA INFORMACJA:
Składanie bagażu:
01.08. od godz.18:00 do 18:50, w DA „Wawrzyny” na ul Bujwida 51
2.08. od godz. 5:30 do 5:55, ul. św. Marcina przy pomniku św. Jana XXIII przy znaku gr.12

Pamiętaj aby bagaż był podpisany ( Nr. grupy i imię i nazwisko)!

Przewodnikiem grupy XII jest O. Wojciech Kobyliński CMF. Wartością, która pozwala nam ciągle być grupą otwartą – tak jak uczy nas Orzech są dobre kontakty z ludźmi bez względu na wiek, płeć i przekonania.

Do zobaczenia na szlaku.

Studenci i Przyjaciele z D.A. „Wawrzyny”
z księżmi Stanisławem Orzechowskim i o. Wojciechem Kobylińskim

Poprzedni
Msza Święta w intencji o dobrego męża i o dobrą żonę! 14 czerwca!
Następny
Msze Święte w wakacje